2022-08-30

Zajęcia karate 50+.

2022-08-30

Aktywny senior - samoobrona 50+.

PRZYSIĘGA DOJO

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.

Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.

Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo!

OSU!

   

Zespół Szkół Nr 26 ,ul.Fałata 88/90 TORUŃ

Zapraszamy na treningi dla dzieci do Szkoły Podstawowej nr 26 w Toruniu przy ul. Fałata 88/90

Zapraszamy w środy od 07.09.2022. od 17.15 do 18.15

 

 

BE.FREE & CMS Toruń
© 2024