2018-01-07

Zapoznaj się ze szczegółami obozu letniego 2018r. w Hartowcu.

2017-11-08

Zapraszam dnia 11.11.2017r. na godz.13:00 na szkolenie

2017-10-12

Dnia 13.10.2017r. o godz.17:00 

2017-10-08

Dnia 02 grudnia 2017r. o godz.12ºº w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36 w Toruniu odbędzie się gzamin

 

PRZYSIĘGA DOJO

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.

Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.

Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo!

OSU!

   

Aktualności

2017-11-08 Szkolenie 11.11.2017r.

Zapraszam dnia 11.11.2017r. na godz.13:00 na szkolenie, które odbędzie się na boisku szkolnym przy ul.Bażyńskich w Toruniu. 
Program szkolenia obejmuje:
- kombinacje łączone ( techniki ręczne i nożne ),
- techniki przy użyciu tonfy,
- techniki strzeleckie,
- walka nożem i obrona przed nożem,
- przygotowanie do egzaminu ( kyu ).
Opłatę za szkolenie należy uiścić u osoby prowadzącej.

BE.FREE & CMS Toruń
© 2018