2022-08-30

Zajęcia karate 50+.

2022-08-30

Aktywny senior - samoobrona 50+.

PRZYSIĘGA DOJO

Będziemy ćwiczyć nasze serca i ciała dla osiągnięcia silnego ducha.

Będziemy dążyć do opanowania sztuki karate, aby nasze ciało i zmysły stały się doskonałe.

Będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych i powstrzymywać się od gwałtowności.

Za wyjątkiem koniecznej obrony zagrożonego życia lub zdrowia, nie będziemy stosować sztuki karate poza Dojo!

OSU!

   

Etykieta DOJO

Osu! to bardzo ważne słowo w karate, ilekroć je wymawiamy, wyrażamy szacunek do siebie Instruktora i współćwiczących. Szanujemy własny wysiłek i czas spędzony na sali. Pokazujemy tym , że uznajemy wartości przekazywane na treningach.

Postępowanie przed i po każdych zajęciach
Przychodząc na trening przebierasz się w schludne Gi (kimono). Wchodząc do Dojo, wykonaj ukłon głośno mówiąc Osu! (Us!) i czekaj na rozpoczęcie zajęć. Z Sensei i z Sempai przywitaj się pozdrowieniem Osu. Gdy padnie komenda instruktora aby ustawić się w rzędy, stań w odpowiednim rzędzie dla Twojego stopnia w pozycji Fudo-dachi.

Pozostałe komendy to

 • Seiza – pozycja siedząca na kolanach, z pięściami na pachwinach.
 • Mokuso – zamknąć oczy. W tej pozycji koncentrujemy się przygotowując się do rozpoczęcia treningu , zapominamy o sprawach codziennych.
 • Mokuso-jame – otwieramy oczy.
 • Sensei (Sempai) ni rej- kładziemy ręce z zaciśniętymi pięściami przed sobą na podłodze i wykonujemy ukłon, patrząc się przed siebie, wypowiadamy głośno Osu (wyrażasz szacunek instruktorowi).
 • Otagini rej – czynności jak wyżej, tym razem jednak witasz się i ze współćwiczącymi. Po treningu powtarzamy wszystkie czynności, koncentrujemy się aby zapomnieć o treningu i przestawić się na codzienne sprawy.

 

 • Gdy wchodzimy lub wychodzimy z sali treningowej kłaniamy się mówiąc głośno Osu!
 • Gdy spóźniamy się na trening, po wejściu na salę, kłaniamy się mówiąc Osu! Następnie siadamy w seiza przodem do ściany, zamykamy oczy i czekamy aż instruktor pozwoli nam dołączyć do ćwiczących. Gdy instruktor poleci nam dołączyć do grupy, stajemy przodem do instruktora w pozycji Fudo- dachi, kłaniamy się mówiąc Osu!
 • Nie opuszczamy sali w czasie treningu bez pozwolenia instruktora. Jeżeli w czasie treningu źle się poczujemy mamy obowiązek powiadomić o tym fakcie instruktora.
 • Na treningu nie nosimy żadnych łańcuszków, pierścionków, zegarków ze względów bezpieczeństwa.
 • Nie stosujemy tego czego się nauczyliśmy na treningu, na szkolnych kolegach i koleżankach.
   

Etykieta "Dojo" (miejsca treningu, sala) jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się uczestnika w miejscu treningu karate i poza nim. Zawiera przysięgę, zasady etyczne oraz ceremoniał, charakterystyczny dla treningów karate.

1. Uczestnik treningu jest zobowiązany do przestrzegania etykiety Dojo.

2. Wejście do Dojo - to nie tylko wejście do budynku, ale także wejście do miejsca, gdzie obowiązuje dyscyplina i idea doskonalenia się w aspekcie psychicznym i fizycznym.

3. Wchodząc do Dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej, (nogi połączone są piętami, wyprostowane dłonie przy udach, pochylamy głowę w milczeniu)

4. Następnie należy pozdrowić będących w środku uczestników głośnym okrzykiem "Osu", przyjmując pozycję zasadniczą "fudo-dachi".

5. Ukłony (oddawanie honorów) są zewnętrzną oznaką dyscypliny, kultury osobistej i wzajemnego poszanowania.

6. Bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu, uczestnicy ( uczniowie), ustawiają się w szeregi według posiadanych stopni- od prawego, twarzą w kierunku instruktora. W przypadku równych stopni obowiązuje zasada senioratu (decyduje data wcześniejszego zdania egzaminu na stopień kyu/dan, pełniona funkcja lub oczywista różnicy wieku między uczestnikami).

7. W trakcie całego treningu, obowiązuje cisza i podporządkowanie uczestników komendom i poleceniom instruktora, prowadzącego trening.

8. Na komendę "seiza" (usiądźcie) wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe, a potem na prawe kolano, siadają pośladkami na piętach, a zaciśnięte pięści kładą na udach, ręce mają lekko ugięte w łokciach. Plecy trzymają wyprostowane, kolana rozchylone na szerokość barków.

9. Prowadzący trening instruktor siada naprzeciw rzędu. Asystent instruktora lub najstarszy stopniem uczeń ("Sempai"), w ramach ceremonii, wydaje komendy, rozpoczynające lub kończące trening.

10. Na komendę "Mokuso" uczestnicy zamykają oczy i spokojnie oddychając, przygotowują się do udziału w treningu. Na komendę "Mokuso-yame" uczestnicy otwierają oczy. Następnie instruktor obraca się o 180 stopni twarzą do uczestników, wtedy prowadzący ceremonię podaje komendę: "Shihan, Sensei lub Sempai- ni- rei" (ukłon dla instruktora z użyciem tytułu, posiadanego przez instruktora). Wtedy wszyscy kłaniają się instruktorowi, kładąc pięści, kostkami skierowanymi do ziemi, z głośnym okrzykiem "Osu" !

11. Po ceremonii otwarcia, uczestnicy treningu czekają na polecenie instruktora.

12. Osoba spóźniona, po wejściu na salę, siada w pozycji "seiza" i czeka na decyzję instruktora. Siadać należy twarzą do ściany przy wejściu.

13. Do instruktora nie wolno zwracać się po imieniu. W zależności od posiadanego przez niego stopnia, zwracamy się do niego używając odpowiedniego tytułu w języku japońskim.

14. Instruktor posiadający stopień mistrzowski od 5 dana wzwyż, nosi tytuł "Shihan" (mistrz), od 1 do 4 dana "Sensei" (nauczyciel).

Do posiadacza wyższego stopnia uczniowskiego należy zwracać się "Sempai ".

15. Rozmawiając z instruktorem lub posiadaczem starszego stopnia należy stać w pozycji zasadniczej ("fudo-dachi"). Przed i po każdej rozmowie należy ukłonić się z użyciem słowa "Osu"!

16. Przed i po każdym wspólnym ćwiczeniu lub walce, należy ukłonić się partnerowi.

17. W czasie treningu kategorycznie nie wolno opuszczać sali bez zezwolenia instruktora.

18. Po zakończeniu treningu, wychodząc z sali, należy przepuścić przodem instruktora i posiadaczy starszych stopni. Tą samą zasadę stosuje się w szatni, umywalni i na całym terenie Dojo.

19. W czasie treningu osobom w ubraniach cywilnych nie wolno przebywać na terenie Dojo, za wyjątkiem gości zaproszonych przez instruktora.

20. Nie należy przynosić na trening wartościowych rzeczy. Za pozostawienie ich w szatni, pełne ryzyko i konsekwencje ponosi ich właściciel.

21. Palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i środków dopingujących na terenie Dojo, jest surowo zabronione.

 

BE.FREE & CMS Toruń
© 2024